skip to Main Content

La consultora Gartner ha realitzat una enquesta a més de 400 responsables de RRHH i a més de 300 líders financers, així com entrevistat a més de 4000 treballadors de diferents organitzacions per identificar els canvis més importants que s’han produït durant l’etapa Covid-19 i que es mantindran al llarg de 2021.

Al analitzar les dades es van descobrir diverses tendències, les quals s’han desenvolupat a conseqüència directa del Covid-19 i que canviaran, a llarg termini, moltes de les pràctiques laborals actuals. Aquestes tendències es recullen en aquest informe i aquí les presentem resumides:

  1. Increment de la feina en remot.

Segons l’informe, a l’era Post-Covid el 48% de les persones mantindrà la feina en remot com a modalitat principal.

Aquest canvi implica la necessitat d’identificar en el treballadors noves habilitats i competències capaces de treballar dins entorns completament digitals per tal de desenvolupar les seves funcions de manera efectiva a distància.

A la vegada, els líders d’equip hauran de canviar el seu estil de lideratge adaptant les fites i objectius segons les noves circumstàncies i preocupant-se de donar als seus treballadors en remot de tot l’equip adequat.

  1. Recopilació de dades.

Treballar a distància incrementa la massa de informació passiva que les organitzacions recullen dels seus treballadors a través de les aplicacions digitals: ús de telèfon, comunicació per via  e-mails o chat i, fins i tot, la localització a la que es troba una persona queda registrada i emmagatzemada.

Des de RRHH s’ha d’investigar com guardar tota aquesta nova informació i, alhora, imposar polítiques ètiques que no vulnerin la privacitat dels seus treballadors.

Malgrat tot, aquesta informació pot servir per crear nous sistemes d’avaluació d’acompliment i productivitat, així com per mantenir als treballadors motivats.

  1. L’organització ha de garantir el benestar dels seus treballadors.

Les polítiques de gestió de beneficis i benestar dels treballadors han anat evolucionant al llarg dels anys, tornant-se cada cop més atractives i de caràcter social.

El benestar dels treballadors al seu lloc de treball habitual és cada cop més important per a les organitzacions, per tant és necessari tenir a l’abast noves eines per facilitar la seva gestió.

Des de RRHH es tracta d’expandir la “experiència del treballador” més enllà de l’àmbit laboral, incloent beneficis personals i familiars i creant noves pràctiques que assegurin no tan sols la integritat física de les persones, també la seva seguretat psicològica.

Avui ja podem comptar amb aquestes noves eines, com és el cas del software català Team Insights, que estan revolucionant la manera de captar el feedback dels equips i que ho aconsegueixen a temps real, ajudant a les organitzacions a conèixer com es troben les persones que formen part dels seus equips, quin és el seu nivell de satisfacció i compromís i com es pot augmentar la seva motivació i rendiment.

  1. Treballadors contingents.

L’informe revela que el 32% de les empreses estan substituint els treballadors fixes per treballadors contingents per tal d’estalviar despeses i el 12% els contracte en substitució per baixa laboral de la plantilla fixe.

L’augment d’aquesta pràctica, en la que en comptes de fer una persona fixa a la empresa es contracta a algú per un servei o projecte concret sense mantenir-la en l’organització, fa que s’hagin de desenvolupar nous sistemes d’onboarding i plans d’avaluació, dissenyar estratègies d’integració amb la resta de l’equip, així com nous models de contractació per aquests treballadors menys tradicionals.

  1. Habilitats crítiques.

Les empreses demanen treballadors que puguin adaptar-se als canvis i noves tendències.

Ara les organitzacions es focalitzen en cercar i desenvolupar  competències crítiques que permetin expandir el talent i cobrir les diferents necessitats que vagin sorgint, la qual cosa significa que els rols concrets de cada lloc de treball aniran desapareixent.

Des de RRHH s’ha d’identificar quines són aquestes competències crítiques i potenciar-les.

  1. Humanitzar el treball.

“Què és demanar massa a un treballador?”, es pregunten a Gartner.

Entre els plans del sector de RRHH de cada organització està el d’assegurar-se que els líders d’equip desenvolupin les competències necessàries relacionades amb la intel·ligència emocional i les “soft skills”, proporcionant-los l’equilibri adequat entre acompliment i empatia.

Un altre aspecte a tenir en compte és el de fortificar les polítiques d’inclusió i igualtat i donar beneficis rellevants als treballadors: seguretat física i mental, assistència sanitària, formacions, serveis de bressol per a treballadors amb infants, etc…

Aquest factor té un impacte especial quan es parla del Covid-19 ja que les decisions que es prenen avui, afectaran a com seran jutjades les organitzacions demà.

Segons l’informe, les empreses que col·laborin amb altres per redistribuir els treballadors desplaçats; equilibrin les seves preocupacions financeres a curt termini; mantinguin la comunicació amb la seva plantilla i siguin sinceres en com els afectarà la reducció de costos i com l’ organització els recolzarà econòmicament, estaran millor valorades.

  1. Resiliència Organitzacional.

Si alguna cosa ha demostrat el Covid-19, és que les empreses necessiten ser resilients.

Entre les tendències del futur es troben les de dissenyar llocs de treballs flexibles que es puguin adaptar a qualsevol circumstància, incloent rols, estructures i processos àgils, emfatitzar les habilitats crítiques i l’ús de tecnologies com People Analytics per cercar i emmagatzemar informació sobre els treballadors.

Fundada en 1979, Gartner és una empresa especialitzada en investigació sobre RRHH i proporciona assessorament a CEOs i líders d’equip per assolir les seves fites i garantir l’èxit empresarial.

 

 

Inscriu-te a la newsletter

Inspiració, tendències i opinió per a professionals de la tecnologia

He llegit i accepto l'Avís legal.


Back To Top