La solució Repcon DPA és una plataforma programari desenvolupada per Semantic Systems que permet representar coneixement complex en forma de xarxa, executar aplicacions de missió crítica amb alt rendiment, manejar grans volums de dades aplicant regles i construir eines d’alta productivitat per als nostres clients

Es caracteritza per:

  • Genera processos més eficaços amb l’automatització de sol·licituds de compra, la seva negociació i/o aprovació.
  • Accelera la gestió del procés de compres interactuant directament amb els teus proveïdors.
  • Incrementa la qualitat de les teves dades automatitzant el procés de recepció de les compres realitzades.
  • Automatitza la gestió de les factures de proveïdors amb una eina homologada per l’AEAT i diputacions forals per a la digitalització certificada

Sigues el primer a assabentar-te si un proveïdor ha canviat les seves dades i/o condicions.