SCHUMPIT té la finalitat d’acompanyar a l’empresari en els processos de creixement i transformació del negoci, des de la innovació interna i progressiva fins canvi del model negoci. Som experts en les tecnologies per a la Indústria 4.0 i determinen quina és la necessària i adient para cada cas d’ús. Som experts en implementar:

 • Big Data Analysis
 • Deep learning
 • IoT
 • No Code Platforms
 • BlockChain (NDL Technology)

Tot procés de digitalització va sempre de la mà d’una adaptació de les persones i els equips a les tecnologies aplicades i al nou model de negoci resultant:

 • Adaptació de la mentalitat digital
 • Nous models organitzatius
 • Desenvolupament del Capital Humà
 • Canvia el rol i tasques de les persones

La finalitat de la digitalització té com a objectiu una millora i evolució dels models de negoci tradicionals. És per això que en tot procés s’ha d’evaluar i dissenyar:

 • Digitalització dels Processos productius
 • Nou model de Negoci Digital
 • El creixement com a principal motor
 • Estudi de Viabilitat i del retorn de la inversió

Utilitzem una metodologia basada en els OKR methodology emprada per les principals empreses digitals i de ràpid creixement i canvi continu o constant que assegura la consecució dels objectius de la digitalització en el curt i mig termini.