Group Mee esta format per dues empreses independents però interrelacionades entre si i que tenen com a principal objectiu ajudar els seus clients a centrar-se en el seu “Core Business” i oblidar-se de la resta de problemes.

INNOVAmee va néixer fa més de 10 anys amb l’objectiu d’acompanyar a les empreses en la innovació, transformació i gestió digital dels seus actius informàtics a través d’un tracte personalitzat amb els clients.

SAPmee és una organització de serveis de consultoria de negoci, especialitzada en l’assessorament de reenginyeria de processos i implantacions tecnològiques en tot l’àmbit SAP, la missió del qual és ajudar els clients a prendre les millors decisions i acompanyar-los en l’assoliment dels seus objectius.

Totes dues empreses tenen com a principi fonamental, ajudar els seus clients a millorar, per a créixer junts.

Projectes Quick-Wins

Consisteixen a establir un assessorament en la gestió dels processos per a l’automatització dels mateixos i la reducció de costos.

Una vegada identificats els problemes i els punts febles en l’organització, caldrà prendre les mesures pertinents per a aconseguir les solucions que desitgem. Això ens donarà com a resultat un augment en la productivitat, que és el que busquem en últim terme i el que ens conduirà a una millora en els resultats finals.

Aquests projectes Quick-Wins es plantegen per a millorar aspectes claus de l’empresa, amb objectius molt centrats que permeten grans millores en aquells departaments/sectors menys eficients de l’empresa.

Aquest mètode permet establir accions i decisions que es poden prendre de manera ràpida, amb la certesa que són les correctes. A més, aconseguirem: identificar ràpidament les millores i la implementació d’aquestes, així com generar un consens sobre les accions a prendre.

Com a resum, podem dir que les càpsules Quick-Wins són implantacions àgils, d’alt impacte i cost limitat el que dóna ràpids retorns positius.

Altres serveis que oferim des de INNOVAmee y SAPmee són: