Què el futur és digital, és indubtable, com ho és que cal preparar les organitzacions i els equips per assolir amb èxit el procés de transformació, que ens permetrà abastar les noves oportunitats que ens ofereix l’era digital.

A Ipsum els nostres experts us acompanyaran durant tota la vostra transformació digital, identificant correctament on hem de posar el focus, quins projectes cal engegar, amb quines eines i sobretot executant conjuntament els projectes adients, per assolir amb garanties els objectius fixats.

Transformarem el seu negoci tradicional en un nou model digital innovador que li permetrà accelerar el seu desenvolupament, incrementar les capacitats, garantint una reducció de costos, un increment de la productivitat i una millor gestió dels seus actius comercials, humans i materials. I ho fem, acompanyant-lo en tot el procés, executant projectes senzills, però molt eficients i rendibles.

 

PERQUÈ HE D’ABORDAR UN PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL?

Engegar un procés de transformació digital no és instal·lar i configurar una aplicació o muntar un ecommerce, cal anar molt més lluny. És imprescindible preparar l’organització, els processos, les persones i els sistemes.

S’imagina començar vendre per Internet a Tokio però no saber com enviar-hi la mercaderia? o Implantar un sistema de presa de dades en planta sense tenir capacitat per analitzar-les i prendre decisions?

El nostre objectiu es remodelar el vostre negoci, per fer-lo més àgil, adaptable i competitiu a llarg termini, capaç d’abordar noves oportunitats, accelerant-ne el creixement i l’expansió.

En definitiva, establirem un model econòmic i social resilient i sostenible que  enfortirà el seu posicionament estratègic, generarà ocupació i garantirà la seva permanència en el mercat.

 

QUÈ M’OFEREIX IPSUM?

Ajudar-vos:

  • Identificant les àrees de negoci, on cal aplicar la transformació digital.
  • Innovant, simplificant i digitalitzant el seus processos de negoci. Aportant solucions practiques i solvents.
  • Estructurant i executant projectes TIC amb un clar retorn de la inversió.
  • Seleccionant correctament les eines digitals que necessita, entre el gran univers de solucions.
  • Liderant tot el procés, des de la seva definició fins la seva implantació i posta en marxa. No estarà sol.
  • Obtenint resultats visibles i mesurables.
  • Desenvolupant les competències digitals del seu equip, perquè ningú es quedi endarrere.
  • Aportant la nostra experiència i coneixement en innovació, estratègia de negoci i TIC.