T’ajudem amb l’aportació de solucions innovadores mitjançant una metodologia que combina l’assessorament i ajuts directes a la innovació.

En una fase inicial, tutors designats per la Cambra realitzen un assessorament expert, individualitzat i gratuït, per identificar àrees prioritàries de millora respecte a la innovació a la teva empresa. Aquest diagnòstic revisa el model de negoci, el posicionament competitiu i la capacitat tecnològica i d’innovació.

Producte d’aquesta anàlisi, s’elaboren recomanacions d’innovació de Producte/servei; Procés de producció; Mètode de comercialització i Gestió empresarial.

En una segona fase podem acompanyar l’elaboració i el seguiment d’un Pla d’implantació de solucions innovadores per part del proveïdor que lliurement seleccioneu per a executar-lo. Podeu rebre ajuts pel 40% de les despeses elegibles pre-finançades no relacionades amb TIC, fins recuperar un màxim de 2.800€.

La participació de cada empresa al Programa InnoCámaras és per ESTRICTA CONVOCATÒRIA.

La durada màxima del servei, així com les condicions de subvenció en el marc del Programa InnoCámaras, es determinen en cada convocatòria publicada.
Accedir a la secció Ajuts i convocatòries/InnoCámaras.