Solució de gestió integral per agilitzar processos i augmentar l’eficiència de pimes que t’ofereix infor- mació a temps real i que cobreix totes les àrees de l’empresa:

  • Compres
  • Vendes
  • Logística
  • Comptable
  • Financera
  • Direcció